माझा आत्मशोध (पुणे – रामेश्वरम – कन्याकुमारी) PUNE TO KANYAKUMARI CYCLE RIDE – दिवस : – नववा

[नामाक्कल ते थिरुमयम (तामिळनाडू)] एकूण कापलेले अंतर १६४ किमी

अनुक्रमणिका [INDEX]

१ . माझा आत्मशोध (पुणे – रामेश्वरम – कन्याकुमारी सायकल प्रवास) PUNE TO KANYAKUMARI CYCLE RIDE – पूर्वतयारी
२. माझा आत्मशोध (पुणे – रामेश्वरम – कन्याकुमारी) PUNE TO KANYAKUMARI CYCLE RIDE – दिवस : – पहिला
३. माझा आत्मशोध (पुणे – रामेश्वरम – कन्याकुमारी) PUNE TO KANYAKUMARI CYCLE RIDE – दिवस : – दूसरा
४. माझा आत्मशोध (पुणे – रामेश्वरम – कन्याकुमारी) PUNE TO KANYAKUMARI CYCLE RIDE – दिवस : – तिसरा
५. माझा आत्मशोध (पुणे – रामेश्वरम – कन्याकुमारी) PUNE TO KANYAKUMARI CYCLE RIDE – दिवस : – चौथा
६.माझा आत्मशोध (पुणे – रामेश्वरम – कन्याकुमारी) PUNE TO KANYAKUMARI CYCLE RIDE – दिवस : – पाचवा
७. माझा आत्मशोध (पुणे – रामेश्वरम – कन्याकुमारी) PUNE TO KANYAKUMARI CYCLE RIDE – दिवस : – सहावा
८. माझा आत्मशोध (पुणे – रामेश्वरम – कन्याकुमारी) PUNE TO KANYAKUMARI CYCLE RIDE – दिवस : – सातवा
९ . माझा आत्मशोध (पुणे – रामेश्वरम – कन्याकुमारी) PUNE TO KANYAKUMARI CYCLE RIDE – दिवस : – आठवा
१०. माझा आत्मशोध (पुणे – रामेश्वरम – कन्याकुमारी) PUNE TO KANYAKUMARI CYCLE RIDE – दिवस : – नववा
११. माझा आत्मशोध (पुणे – रामेश्वरम – कन्याकुमारी) PUNE TO KANYAKUMARI CYCLE RIDE – दिवस : – दहावा
१२. माझा आत्मशोध (पुणे – रामेश्वरम – कन्याकुमारी) PUNE TO KANYAKUMARI CYCLE RIDE – दिवस : – अकरावा
१३. माझा आत्मशोध (पुणे – रामेश्वरम – कन्याकुमारी) PUNE TO KANYAKUMARI CYCLE RIDE – दिवस : – बारावा
१४. माझा आत्मशोध (पुणे – रामेश्वरम – कन्याकुमारी) PUNE TO KANYAKUMARI CYCLE RIDE – दिवस : – तेरावा
१५. माझा आत्मशोध (पुणे – रामेश्वरम – कन्याकुमारी) PUNE TO KANYAKUMARI CYCLE RIDE – परतीचा प्रवास
१६. माझा आत्मशोध (पुणे – रामेश्वरम – कन्याकुमारी) PUNE TO KANYAKUMARI CYCLE RIDE TIPS- खास सायकलस्वारांसाठी

PUNE TO KANYAKUMARI CYCLE RIDE DAY 9

PUNE TO KANYAKUMARI CYCLE RIDE दरम्यान वाटेत लागणाऱ्या केळीच्या बागा
PUNE TO KANYAKUMARI CYCLE RIDE दरम्यान रोडच्या बाजूला विक्रीसाठी ठेवलेली विविध प्रकारची केळी
PUNE TO KANYAKUMARI CYCLE RIDE दरम्यान निसर्गसौंदर्यात वेढलेला रास्ता
PUNE TO KANYAKUMARI CYCLE RIDE दरम्यान निसर्गसौंदर्यात वेढलेला रास्ता
PUNE TO KANYAKUMARI CYCLE RIDE दरम्यान निसर्गसौंदर्यात वेढलेला रास्ताकावेरी नदीकिनारचे मंदिर
PUNE TO KANYAKUMARI CYCLE RIDE दरम्यान श्री गुणसीलम विष्णू मंदिर, गुणसीलम येथे भेट दिली
PUNE TO KANYAKUMARI CYCLE RIDE दरम्यान रंगनाथस्वामी मंदिररामधील एक कळस, श्रीरंगम येथे भेट दिली
श्री रंगनाथस्वामी मंदिररपरिसर, श्रीरंगम
PUNE TO KANYAKUMARI CYCLE RIDE दरम्यान वर्षाचा शेवटचा सूर्यास्त
PUNE TO KANYAKUMARI CYCLE RIDE दरम्यान कावेरी नदीचे पात्र